S

Søklubben

Vi er ca. 85 børn, som er tilmeldt Søklubben
 
Dejligt at se så mange både 4. og 5. klasser er indmeldt. Vi glæder os til at tilbringe en masse dejlige timer i klubben - hvor der vil være aktiviteter af fysisk karakter men også tid til mere afslappende hygge.
 
Søklubben har lokaler på mellemtrinet og kan anvende skolegården.
 
Se mere under fanen "Søklubben"
 
 

Juleaktiviteter

I november og december måned, har de børn. der har lyst mulighed for at lave julegaver på træværkstedet og forskellige kreative værksteder.
 
3. klasserne tager ligeledes på HK-glas og laver julegaver.
 
2. og 3. klasserne tager på juleture til Aalborg Storcenter.
 
Den 12. december har vi vores årlige julearrangement hvor forældre og søskende er inviteret til gløgg og æbleskiver. Som afslutning går vores 3. kl. piger luciaoptog.
 
 
 
 

Invitation til orienteringsmøde

Mandag den 3. december 2018 kl. 18:30 - kl. 20:00 er mulighed for at høre mere om samarbejde mellem børnehaverne og SFO Søhulen.
 
Derudover vil der være mulighed for en rundtur i SFOén og indskolingen.
 
I vil møde de medarbejdere som konkret deltager i overgangene mellem børnehaver og SFO Søhulen.
 
       Alle er velkommen
 
     Vi glæder os til at se jer
SFO SØHULEN, Karensmindeskolen, Rebild Kommune | Mastrupvej 75, 9530 Støvring  | Tlf.: 99 88 82 11