S

Pædagogiske mål

Anerkendende tilgang til barnet
På Søhulen vægter vi den anerkendende tilgang i samværet med barnet meget højt. Søhulens personalegruppe har været på kursus i anerkende pædagogik, for derigennem at have samme forståelse og udgangspunkt.
 
Vi forstår anerkendende pædagogik som respekt og anerkendelse for andre mennesker. Dette er en grundlæggende faktor i vores menneskesyn, som vi udviser i dialog og relation med andre.
 
I vores relation med barnet møder vi det med forståelse, indlevelse og er aktiv lyttende til det, barnet har at fortælle. Det er vores mål, at børnene med tiden også lærer at være anerkendende overfor hinanden, hvilket vil medvirke til endnu større trivsel for det enkelte barn.
 
 
ICDP
Vi arbejder med ICDP, hvor der er fokus på de professionelle voksnes ansvar for relationen. Netop opbygningen af gode relationer mellem de voksne og børnene er en af forudsætningerne for, at der er etableret et godt og inkluderende læringsmiljø.
 
 
 
 
SFO SØHULEN, Karensmindeskolen, Rebild Kommune | Mastrupvej 75, 9530 Støvring  | Tlf.: 99 88 82 11