S

Pædagogiske mål

Anerkendende tilgang til barnet
På Søhulen vægter vi den anerkendende tilgang i samværet med barnet meget højt. Søhulens personalegruppe har været på kursus i anerkende pædagogik, for derigennem at have samme forståelse og udgangspunkt.
 
Vi forstår anerkendende pædagogik som respekt og anerkendelse for andre mennesker. Dette er en grundlæggende faktor i vores menneskesyn, som vi udviser i dialog og relation med andre.
 
I vores relation med barnet møder vi det med forståelse, indlevelse og er aktiv lyttende til det, barnet har at fortælle. Det er vores mål, at børnene med tiden også lærer at være anerkendende overfor hinanden, hvilket vil medvirke til endnu større trivsel for det enkelte barn.
 
 
LP-Modellen
Alle skoler og SFO'er i Rebild Kommune arbejder ud fra LP-modellen. Denne model er en arbejdsmetode for lærere og pædagoger, der systematiserer den pædagogiske viden, som faggrupperne allerede har. (LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse)
 
Det overordnede mål for LP-modellen er, at der i skolen og SFO'en etableres gode læringsmiljøer med gunstige betingelser for både faglig og social læring. Dette er en model til pædagogisk analyse, hvor hensigten er at få en forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds- og læringsproblemer.
 
Ved at anvende modellen får pædagogen en viden om det enkelte barns trivsel samt en forståelse for, hvilke omgivelser der påvirker barnet.
 
 
 
 
 
SFO SØHULEN, Karensmindeskolen, Rebild Kommune | Mastrupvej 75, 9530 Støvring  | Tlf.: 99 88 82 11